Akty Prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 stycznia 2006 r. Dz.U.
15/2006 poz. 103, zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie 
kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 stycznia 2006 r. Dz.U.
15/2006 poz 104 w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

A. Statut Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych

B. Stowarzyszenia
 1. Dz.U. nr. 79/2001 poz 855
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. z 31.5.2001 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z 1989 r. (Dz.U.20/89. poz.104).
C. Usługi turystyczne
 1. Dz. U. nr. 2011.171.1016
  Ustawa o usługach turystycznych
 2. Dz. U. nr. 04.223.2268TJ8
  Ustawa o usługach turystycznych
 3. Dz. U. nr. 2011.60.302
  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18 marca 2011 roku.

D. Języki obce
 1. Dz. U. nr 79/99 poz. 894
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.?.1999 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej - w nim załącznik nr 2 "Lista dyplomow, zaświadczeń i certyfikatów potwierdzajacych znajomość języka obcego".
 2. Dz.U. nr 70/00 poz 824
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.8.2000 w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - w nim powołanie się na Dz. U. nr 70/99 poz. 894

E. Prawo łowieckie
 1. Dz. U. Nr 42/02, poz. 372
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. z 30.03.2002 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy "Prawo łowieckie"
UWAGA:

Treść wymienionych aktów prawnych można znaleźć pod adresem: www.abc.com.pl oraz www.sejm.gov.pl