Władze

ZARZĄD




Piotr Zubrzycki
prezes zarządu
Maryla Świerzewska
wiceprezes zarządu/sekretarz
Jerzy Wata
wiceprezes zarządu
Krzysztof Kłosiński
skarbnik
Marek Gajewski
członek zarządu


KOMISJA REWIZYJNA




Ewa Sikora
przewodnicząca komisji
Elżbieta Daszkiewicz-Krzemińska
członek komisji
Barbara Czapska-Tryuk
członek komisji

SĄD KOLEŻEŃSKI



Włodzimierz Grefkowicz
przewodniczący sądu
Renata Kopczewska
członek sądu
Ewa Ter-Tatewosjan
członek sądu